Tag Archives: สสว.

สสว. ปลื้ม THAI SME-GP ยอดพุ่ง SME ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1.32 แสนราย สร้างแต้มต่อเข้าถึงงานภาครัฐ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท

สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สร้างระบบ THAI SME-GP หนุนแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น ผลตอบรับดีเกินคาด มียอดผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนในระบบกว่า 1.32 แสนราย มีข้อมูลสินค้าบริการกว่า 1 ล้านรายการ ตั้งเป้า ปลายปีนี้ มีเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียนในระบบรวมกว่า 1.4 แสนราย และสามารถสร้างมูลค่าจากการรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นมูลค่าสูงถึง 700,000 ล้านบาท โดยจะขยายไปสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนในอนาคตต่อไป

Read More »

สสว. และ มทร.ธัญบุรี ต่อยอด SME ขั้นกลางและเชิงลึก ปลุกความสำเร็จแบบมือโปร เตรียมพร้อมสู่สากลบนตลาดออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization …

Read More »

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธออนไลน์ เอสเอ็มอีภาคกลาง

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธเครื่องมือออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ภาคกลาง’ ตั้งเป้ากว่า 2,000 ราย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ   ชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง …

Read More »

SMEA ไต้หวัน ผนึก สสว. จัดงานประชุมระดับชาติ ยกระดับความรู้ดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก

APEC O2O Forum

องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใต้หวัน (SMEA) ผนึกกำลัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง ถึงขนาดย่อม และสตาร์ทอัพ… highlight องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEA จากประเทศไต้หวัน ผนึกหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพ ให้สามารถเข้าถึงโมเดลทางธุรกิจในแบบที่เป็นออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ หรือ O2O SMEA ผนึกกำลัง สสว. จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ แก่ MSMEs องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEA จากประเทศไต้หวัน ผนึกหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  องค์กรภาครัฐของไทย ได้จัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพ ในชื่องาน APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context of O2O โดยในงานนี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก …

Read More »