Tag Archives: สตาร์ทอัพไทย

TED Fund เบื้องหลังและความหวังของ ‘สตาร์ทอัพไทย’

ปี 2022 น่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของโลกใบนี้ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา โดยทั้ง 4 เรื่องนี้ เศรษฐกิจน่าจะถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนสังคมในวันนี้ แต่สังคมภายใต้บริบทใหม่ในวันนี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรมแบบเดิม ๆ อีกแล้ว การพัฒนา และผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้

Read More »