Tag Archives: ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

ศบค. นำ Social Distancing สู้ Covid-19

Business+ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษจากท่านในฐานะที่ปรึกษา ศบค. เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำกล่าวที่ว่า ‘ประชาชน คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราชนะสงครามกับ Covid-19’ เป็นบทสรุปที่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เล่าถึงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกำชัยชนะเหนือการโจมตีของไวรัสร้ายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง นับตั้งแต่การแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยเมื่อเกือบ 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่ไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางรัฐบาลได้เตรียมการอย่างเข้มงวดในการลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2020 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เรียกโดยย่อว่า ‘ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19’ (ศบค.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ Social Distancing สำคัญและจำเป็น! เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้นไม่จำเป็นต้องแสดงอาการของโรคก็สามารถแพร่กระจายเชื้อส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสูงในกรณีที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ นี่จึงเป็นที่มาของการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่เป็นตัวช่วยในเรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ …

Read More »