Tag Archives: วิกฤตแรงงาน

ฝ่าวิกฤตแรงงาน

แน่นอนว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) จะช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจแล้ว แต่ด้วยความแตกต่างทางเศรษฐกิจของสมาชิกย่อมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีประสิทธิภาพไปสู่ค่าจ้างที่ดีกว่า   นี่เป็นประเด็นท้าทายที่ภาครัฐและผู้ประกอบการจะต้องหาทางรับมืออย่างเร่งด่วน

Read More »