Tag Archives: วางแผนเกษียณ

เปิดทริกวางแผนเกษียณ สู้ ‘ความแก่’ ในยุค ‘เงินเฟ้อ’

Retirementplan

วางแผนเกษียณในยุคเฟ้อนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอำนาจเงินในมือคุณจะน้อยลง ค่าครองชีพสูงขึ้น สิ่งที่เราต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ คือ วางแผนว่าคุณจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างไร และเพิ่มความมั่งคั่งอย่างไรไม่ให้เงินออมด้อยค่า

Read More »