Tag Archives: ลดโรค

ลดเค็ม ลดโรค

รู้หรือไม่ว่าบางคนอาจติดพฤติกรรมการกินเค็มโดยไม่รู้ตัว อันมาจากพฤติกรรมเพิ่มความเค็มของอาหารเข้าไปตามความเคยชิน ซึ่งอาหารโดยทั่วไปมีการปรุงรสโดยใส่น้ำปรุงรสที่มีความเค็มตั้งต้นอยู่แล้ว เมื่อเราเหยาะน้ำปลาหรือซอสปรุงรสอื่นเพิ่ม นั่นเท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มภาระให้กับร่างกาย เราเป็นสาเหตุที่เราต้อง ลดเค็ม ลดโรค 

Read More »