Tag Archives: รองศาสตราจารย์ ดร.จักร พันธุ์ชูเพชร

สัมมนา วิชาการ ‘ทักษะแห่งอนาคต’ นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

ARIP จับมือ มศว. จัดเสวนาวิชาการ ‘ทักษะแห่งอนาคต’ นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานของโลกอนาคตอันใกล้ โดยมี คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์, รองศาสตราจารย์ ดร.จักร พันธุ์ชูเพชร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ อว. และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้เกียรติร่วมงานเสวนา

Read More »