Tag Archives: รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อุทยานแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ครบเครื่อง ‘การศึกษา’

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ฉายภาพความเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ครบเครื่อง ‘การศึกษา’ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มีการวางรากฐานทางการศึกษามาอย่างยาวนาน จนเกิดการบ่มเพาะวิชาการความรู้ได้อย่างครบถ้วน สร้างให้ผู้เรียนเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครทั้งในแง่วิชาการและกีฬา

Read More »