Tag Archives: รวมพลัง ไทยเบฟจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน ปรับภูมิทัศน์ “บ่อน้ำพุร้อนเค็ม” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมพลัง ไทยเบฟจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน ปรับภูมิทัศน์ “บ่อน้ำพุร้อนเค็ม” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ปีที่ 12  โดยได้ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ภายในและภายนอกองค์กร นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 200 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ่อน้ำพุร้อนเค็มบ้านธารน้ำร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี คุณอรพรรณ ยุวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการบริการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย คุณนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับบ่อน้ำพุร้อนเค็มบ้านธารน้ำร้อน เป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์สวยงาม …

Read More »