Tag Archives: รถเมล์

‘รถเมล์ไทย’ เก่าแค่ไหน? ส่องอายุที่ยังใช้วิ่งในปัจจุบัน บางคันเฉียด 30 ปี! กระทบประชาชนทั้งเวลา-สุขภาพ

‘รถเมล์ไทย’ เก่าแค่ไหน? ส่องอายุที่ยังใช้วิ่งในปัจจุบัน บางคันเฉียด 30 ปี! กระทบประชาชนทั้งเวลา-สุขภาพ

Read More »