Tag Archives: ยุทธนา เจียมตระการ

ปลดล็อกทุกข้อสงสัย “AddVentures” by SCG

SCG

จากคำพูดของพนักงาน SCG ที่มีความสนใจใน Start up บอกกล่าวกับยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ว่าถึงเวลาที่ SCG ต้องหันมาให้ความสำคัญจาก Start upอย่างจริงจัง   ทำให้ยุทธนา ซึ่งก่อนหน้านี้เขายอมรับว่าไม่อินกับเรื่อง Start up ต้องหันมาทบทวนบทบาทของ SCGว่า SCG สามารถร่วมมือกับ Start up เพื่อประโยชน์ของลูกค้า SCG ได้อย่างไร จนเจอกับคำตอบ2ข้อคือ คนทำและความเร็วในการทำนวัตกรรม และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital หรือ CVC ภายใต้ชื่อ “AddVentures” ขึ้น   และเพื่อให้ AddVentures บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “You Innovate, We Scale”เพื่อเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพทั่วโลกและยกระดับEcosystemด้วยองค์ความรู้ เครือข่าย และฐานลูกค้าทั่วอาเซียน ดังนั้นการนำผู้บริหารที่มีความเข้าใจ …

Read More »