Tag Archives: ยิว ฮอค โคว

SISB ตอบโจทย์การศึกษายุค 21 : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST INNOVATIVE EDUCATION AWARD

SISB หรือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชน และมีเวทีให้แสดงความสามารถที่นอกเหนือจากตำราเรียน และทักษะสำคัญในยุค 21Century หรือ Digital 4.0 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำทักษะทุกอย่างไปใช้ได้จริง

Read More »

SISB เครื่องจักรผลิตนักเรียนคุณภาพ

ต้องบอกว่า จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ คือ เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชน และมีเวทีให้แสดงความสามารถที่นอกเหนือจากตำราเรียน “ถ้าเราสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่ประถม เมื่อไปถึงระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะมีทางเลือกเยอะขึ้น”คำกล่าวของ ‘ยิว ฮอค โคว’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ที่บอกกับเราถึงจุดเด่นของ SISB ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียน SISB (Singapore International School of Bangkok) ได้รับข้อเสนอมากกว่า 40 ที่ (ข้อมูล ณ วันนี้) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในไทยและสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติจากทั่วโลก (อ้างอิงจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 100 แห่งจากทั่วโลก*) โดยสถาบันการศึกษาที่นักเรียน SISB ได้รับการยืนยันให้เข้าศึกษาต่อ อาทิเช่น The United States of America: University of California, Berkeley, University …

Read More »