Tag Archives: มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถ “ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์” ใน โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4 หนุนสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ

ได้แล้ว เยาวชนต้นกล้าคนเก่ง ปีที่ 4 กับโครงการต้นกล้าความดีของสังคม จัดโดย “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่ต้องการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนตระหนัก และผลักดันการทำความดี นำแนวคิดสู่การต่อยอดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำสู่การทำประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ ผ่านไปแล้วกับ “โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ที่มีความมุ่งมั่นจัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 จากคำตั้งมั่นที่ว่า “เพราะคุณคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต …

Read More »

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถ “ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์” ใน โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4 หนุนสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถ “ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์” ใน โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4 หนุนสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ

Read More »

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำร่อง จัดโครงการ “พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต” รุ่นที่ 1 ยกระดับครูทั่วทุกภูมิภาค รองรับการเติบโตแห่งยุคดิจิทัล

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำร่อง จัดโครงการ “พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต” รุ่นที่ 1 ยกระดับครูทั่วทุกภูมิภาค รองรับการเติบโตแห่งยุคดิจิทัล

Read More »