Tag Archives: มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำร่อง จัดโครงการ “พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต” รุ่นที่ 1 ยกระดับครูทั่วทุกภูมิภาค รองรับการเติบโตแห่งยุคดิจิทัล

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำร่อง จัดโครงการ “พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต” รุ่นที่ 1 ยกระดับครูทั่วทุกภูมิภาค รองรับการเติบโตแห่งยุคดิจิทัล

Read More »