มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถ “ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์” ใน โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4 หนุนสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ

ได้แล้ว เยาวชนต้นกล้าคนเก่ง ปีที่ 4 กับโครงการต้นกล้าความดีของสังคม จัดโดย “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่ต้องการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนตระหนัก และผลักดันการทำความดี นำแนวคิดสู่การต่อยอดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำสู่การทำประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ

ผ่านไปแล้วกับ “โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 4” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ที่มีความมุ่งมั่นจัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 จากคำตั้งมั่นที่ว่า “เพราะคุณคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโต เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษา ที่มีความสามารถ ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ “ความดีที่อยากทำ” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท นับเป็นการส่งเสริม พร้อมผลักดันแนวคิดให้กับเยาวชนได้ตระหนักต่อการกระทำความดี และนำองค์ความรู้ ความสามารถของตน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมอย่างมีคุณภาพในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม โดยปีนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 ทีม

สำหรับในช่วงเช้า ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตเป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ” และในช่วงบ่ายได้รับเชิญ ดร.สรวงมณฑ์์ สิทธิสมาน นักจัด รายการวิทยุทางด้านเด็กเยาวชน และครอบครัว/นักเขียน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “สร้างคนสร้างคุณค่า สร้างความดี เพื่อสร้างโลก” พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop และกิจกรรมฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานคิดคำนึงฐานผักออแกนิค ฐานปุ๋ยและน้ำหมัก ฐานอนุรักษ์พลังงาน ฐานน้องมอมแมม ให้น้อง ๆ เยาวชนทุกคนได้ปฏิบัติ พร้อมเรียนรู้กับอุปกรณ์จริง เพื่อสามารถนำไปต่อยอด และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

โดย รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีมล้านคนดี จากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

1.นางสาวสมรส  สวรรค์งาม (ครูที่ปรึกษา)

2.นางสาวภรันยา อ๊ะนา

3.นางสาวรัญชิดา  อินทร์สมบูรณ์

4.นางสาวน้อย  ไม่มีนามสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 7,000 บาทได้แก่ ทีม Comartz จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

1.นายธนภัทร  ครุเวชรัตน์ (ครูที่ปรึกษา)

2.นายพัชรพล  เจษฎาไพโรจน์

3.นายพล  หวังดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ทีมปูเปรี้ยวสั่งลุย จากโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

1.นางสาวผุสดาภรณ์   บัวย้อย (ครูที่ปรึกษา)

2.นายนพณัฐ  อ่อนสิงห์

3.นางสาววีนัสนันท์ นงบาง

4.นางสาวธีริศรา  บัวกอ

รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

ได้แก่ ทีมศิษย์บังเกรซ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.นายวีรยุทธ์   บุญพิศ (ครูที่ปรึกษา)

2.นายธนทัต    อัญมณีพร

3.นายพีรวิชญ์   บริสุทธิ์

4.นายอัครวิชญ์   สีชุม

แนวคิดที่ได้ริเริ่มจัดทำโครงการฯนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ดั่งปณิธานที่ตั้งมั่นของโครงการฯ ว่า “เพราะคุณคือเมล็ดพันธุ์ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้สืบเนื่องต่อไป”” ดร.ชลิดา กล่าวเสริมตอนท้าย