Tag Archives: มูลค่าการส่งออก

ส่งออกไทยหดตัว 5 เดือนติด!! จับตา 2 ความเสี่ยงกดดันตลาดครึ่งปีหลัง

ปัญหาขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และยุโรปที่ลุกลาม ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงกดดันตลาดส่งออกไทย และอาจทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยสูงขึ้น

Read More »