Tag Archives: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“สาระ ล่ำซำ” รับปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง และประกอบคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์  นางวรรณพร พรประภา นางสลิล ล่ำซำ และนางสาวสาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ …

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธนน์  พลวิชัย   อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า  19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด 19  ตามห้องเรียน ศูนย์อาหาร พื้นที่อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่น มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ของมหาวิทยาลัย นอกจากมาตการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการจัดทำประกันชีวิตให้กับบุคลากร มีการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์  มีการแจกหน้ากากอนามัย จัดทำจุดให้บริการเจลทำความสะอาดทุกอาคาร  พร้อมดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใด ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Read More »

ตรุษจีน คึกคัก ทำเงินสะพัดกว่า 5.6 หมื่นล้าน

ตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 56,860 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน หรือมากหรือเพิ่มขึ้น 3.52% จากปีก่อนและประชาชนก็เตรียมจะซื้อของไหว้และทำบุญเพิ่มขึ้น

Read More »