Tag Archives: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13-14

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13-14

Read More »

สัปดาห์โลจิสติกส์ 65

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์คณะวิศวกรรมศาตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “สัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเสริมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น Best Practice ในหลาย ๆ ด้าน ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ CEO บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและห้องเย็น” และดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ ที่ปรึกษาด้าน LEAN OPERATION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT GREEN SPOT CO,LTD บรรยายในหัวข้อ “การบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ในการผลิต” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Read More »

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น หนุนนักศึกษาเรียนรู้เต็มรูปแบบเข้าสู่ไทยแลนด์ 5.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยหอการค้าไทย เน้นการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจมาเป็นเวลานานถึง 60 ปี  โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ และการเป็น Practice University เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและได้รับความรู้ประสบการณ์จริง ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Practice University ล่าสุดได้ดำเนินการสร้างห้องเทรดหุ้น “BILLION QUARTER” ซึ่งประกอบด้วย Trading Room Multiple Learning Space และมี Financial Product Board  โดยการเทรดหุ้นนี้จะมีนักศึกษาจำนวนมากในหลายคณะวิชาได้ใช้ฝึกปฏิบัติการ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน  ตลอดจนผู้ประกอบการทั้ง SMEs และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาอบรมภายในมหาวิทยาลัย ก็จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องดังกล่าว  โดยนักศึกษาจะได้เรียนผ่านตลาดหุ้นจริง  มีนักลงทุน/ผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์แก่นักศึกษา  ตลอดจนมีฐานข้อมูลให้นักศึกษาในค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาได้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า …

Read More »

ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ตหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

ม.หอการค้าไทย ชูมิชชั่นปั้น #เด็กอาร์ตหัวการค้า ผลผลิตแห่งอนาคตจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผ่านวิสัยทัศน์ ดร.ดิสพล จันศิริ

Read More »

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน UTCC Day 2022 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน UTCC Day 2022  ในโอกาสครบรอบ 59 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายหัวข้อ Future Thailand Outlook และได้รับเกียรติจาก คุณสาระ ล่ำซำ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ​ Business Transformation into 21st Century  ให้กับผู้เข้าฟังที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Read More »

“สาระ ล่ำซำ” รับปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง และประกอบคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์  นางวรรณพร พรประภา นางสลิล ล่ำซำ และนางสาวสาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ …

Read More »

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธนน์  พลวิชัย   อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า  19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด 19  ตามห้องเรียน ศูนย์อาหาร พื้นที่อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่น มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ของมหาวิทยาลัย นอกจากมาตการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการจัดทำประกันชีวิตให้กับบุคลากร มีการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์  มีการแจกหน้ากากอนามัย จัดทำจุดให้บริการเจลทำความสะอาดทุกอาคาร  พร้อมดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใด ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Read More »