Tag Archives: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

New Step of Evolution มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วางเป้าหมายขับเคลื่อน 'มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย' สู่เส้นทาง Leading University in Trade & Services in ASEAN

Read More »

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธนน์  พลวิชัย   อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า  19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด 19  ตามห้องเรียน ศูนย์อาหาร พื้นที่อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่น มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ของมหาวิทยาลัย นอกจากมาตการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการจัดทำประกันชีวิตให้กับบุคลากร มีการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์  มีการแจกหน้ากากอนามัย จัดทำจุดให้บริการเจลทำความสะอาดทุกอาคาร  พร้อมดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใด ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Read More »

ตรุษจีน คึกคัก ทำเงินสะพัดกว่า 5.6 หมื่นล้าน

ตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 56,860 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน หรือมากหรือเพิ่มขึ้น 3.52% จากปีก่อนและประชาชนก็เตรียมจะซื้อของไหว้และทำบุญเพิ่มขึ้น

Read More »