Home / HAPPENING / มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ม.หอการค้าไทย

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธนน์  พลวิชัย   อธิการบดี ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า  19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด 19  ตามห้องเรียน ศูนย์อาหาร พื้นที่อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เกิดความสบายใจ และเชื่อมั่น มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ของมหาวิทยาลัย

นอกจากมาตการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการจัดทำประกันชีวิตให้กับบุคลากร มีการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์  มีการแจกหน้ากากอนามัย จัดทำจุดให้บริการเจลทำความสะอาดทุกอาคาร  พร้อมดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใด ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด