Tag Archives: มทร.ธัญบุรี เจ้าเหรียญทอง คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ พร้อมรับธง”กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 38

มทร.ธัญบุรี เจ้าเหรียญทอง คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ พร้อมรับธง”กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 38

ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีปิดและรับธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ในพิธีปิดโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” เจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรวิชัย ได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปี 2567 ทั้งนี้ …

Read More »