มทร.ธัญบุรี เจ้าเหรียญทอง คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ พร้อมรับธง”กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 38

ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีปิดและรับธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ในพิธีปิดโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” เจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรวิชัย ได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปี 2567 ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา ระหว่างวันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีมาสคอตที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขัน ชื่อว่า “น้องบัวสวรรค์” ผลงานการออกแบบของนางสาววริศรา พุทธศรี นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ฯ ดอกบัวสวรรค์ ซึ่งออกแบบให้มีการผสมผสานกับร่างมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีให้ดูทันสมัย น่ารัก และเป็นมิตร มทร.ธัญบุรี ได้เตรียมการแสดงชุด “เปลวไฟแห่งพลัง ความสามัคคี” การแสดงในชุดนี้สื่อถึงการผลัดเปลี่ยนการหมุนเวียน การเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เปลวไฟในกระถางคบเพลิงถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงพลัง และความมุ่งมั่นของเหล่าทัพนักกีฬา จากทั้ง 9 ราชมงคล หากแม้เปลวไฟนั้นดับลง นั่นคือสัญญาณของการสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา และเป็นสัญญาณของการผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ เปลวไฟที่สร้างมิตรภาพ และพร้อมที่จะลุกโชติช่วงอีกครั้ง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”