Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ลุย 3 โครงการใหญ่ สานฝัน นศ. เป็นผู้ประกอบการใหม่

มทร.ธัญบุรี ลุย 3 โครงการใหญ่ สานฝัน นศ. เป็นผู้ประกอบการใหม่

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การปลูกฝังความรู้ การบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษาให้มีหัวคิดธุรกิจการค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในยุคนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับการเข้าร่วมที่ดีมากจากนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” (ครั้งที่11/2023) ซึ่งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการบ่มเพาะและสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และได้กำหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่น ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยจัดอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และหลังจากการอบรม จะมีการทดสอบหากสอบผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถนำผลการสอบมาเทียบเกรดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการของ มทร.ธัญบุรี ได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้สิทธิพิเศษในการเลือกสถานที่ฝึกงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ หรือต่างประเทศ และยังมีทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมด้วย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปก็คือโครงการ …

Read More »