Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำระบบควบคุมและมาตรฐาน กล้วยหอมทองปทุม

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำระบบควบคุมและมาตรฐาน กล้วยหอมทองปทุม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมชี้แจง “โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ากล้วยหอมทองปทุม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วยนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ เข้าร่วมการเปิดประชุมชี้แจง ณ ศาลาพุทธานุภาพ วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่า กล้วยหอมทองปทุม เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด โดยจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ปลูกล้วยหอมทองมากที่สุดในประเทศ กล้วยหอมทองปทุม มีชื่อเสียงด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีการพัฒนาในด้านของการแปรรูปมากมาย ดังนั้นทางจังหวัดจึงเล็งเห็นความสำคัญ และอยากให้ชื่อเสียงของกล้วยหอมทองปทุม อยู่คู่กับเมืองปทุม ซึ่งอาจมีการแอบอ้างชื่อกล้วยหอมทองปทุม เพื่อการจําหน่าย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานีจึงได้ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรของเรา มีการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ …

Read More »