Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ติด 1 ใน 5 รับทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ช่วยคนตกงานหลังโควิด-19

มทร.ธัญบุรี ติด 1 ใน 5 รับทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ช่วยคนตกงานหลังโควิด-19

มทร.ธัญบุรี เผยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ที่ได้รับทุนจาก UNESCO-UNEVOC ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับทุนจาก UNESCO-UNEVOC ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ UNESCO ด้านอาชีวศึกษาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก 160 ประเทศทั่วโลกให้ยื่นเพื่อรับการพิจารณา และคัดเลือกให้เหลือ 5 ประเทศ เพื่อรับทุน ผลการพิจารณาปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศ ให้ดำเนินโครงการตามข้อเสนอ และยังได้รับความร่วมมือจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และชาวบ้านในการพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างดี ด้าน ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทั่วโลก …

Read More »