Tag Archives: มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

เส้นทางความสำเร็จ Sea (ประเทศไทย) : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ Online Platform

กลยุทธ์ให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ Unmet Needs และเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต คือเส้นทางสู่ความสำเร็จของ Sea (ประเทศไทย) จนคว้ารางวัลยอดเยี่ยมสาขา Online Platform มาครอง

Read More »