Tag Archives: ภาษีพลาสติก

‘ภาษีพลาสติก’ ปัญหาใหญ่ที่ไทยกำลังจะเจอจากการเป็นฐานการผลิตอันดับต้นๆ ของโลก

Plastic

Plastic Tax ได้ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไทยกำลังจะเจอจากการเป็นฐานการผลิตอันดับต้นๆ ของโลก

Read More »