Tag Archives: พาวเวล

‘พาวเวล’ ทุ่มสุดตัวปกป้องระบบธนาคารสหรัฐฯ ขอเวลาประเมินผลกระทบ และเลือกนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพการเงินไปพร้อมๆ เงินเฟ้อ

fed

แม้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพความแข็งแกร่งของธนาคารในสหรัฐฯ แต่ ‘พาวเวล’ กลับประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% พร้อมมองว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปนโยบายรับมือ

Read More »