19 Dec 2020

IRPC กวาด 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล 3 อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

0
17 Nov 2020

ปตท. รับ 4 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 ให้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.

0