Tag Archives: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราชเปิดโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ตลาดบริหารทรัพยากรอาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราชเปิดโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ตลาดบริหารทรัพยากรอาคาร

นายสันติ ศรีสงคราม  Director – Experience Development  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีนายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นตัวแทน ในการลงนามในครั้งนี้  สำหรับโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงทางสถาบัน PLUS Eduplex ยังได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยให้ขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “FLIP ME :พลิกฝัน ปูทาง สร้างอาชีพ” ให้กับนักศึกษาที่สนใจในอาชีพนี้ ในด้านข้อมูลของธุรกิจสายงานบริหารอาคาร แนะนำเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพการบริหารอาคาร เปิดมุมมองให้นักศึกษามองเห็นภาพและเส้นทางในสายอาชีพใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจทั้งในการมาฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ณ ห้องประชุม เมื่อเร็วๆนี้

Read More »