พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกกำลังความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ(คนที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(คนที่ 1 จากซ้าย)  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมลงนาม (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม(คนที่ 3 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์  สถาปนจารุ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนา(คนที่  4 จากซ้าย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายใต้การลงนามนี้ ทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษา จัดทำโครงการและเปิดศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมภายในที่พักอาศัย (Environment  Solution Lab) ยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือในการทำงาน และมาตรฐานในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัย   รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ามาฝึกงานและปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการจริง โดยเป้าหมายของศูนย์วิจัยนี้เราจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและโครงการต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในที่พักอาศัย ที่พร้อมจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริง รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างมาตรฐาน  ส่งเสริม  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  ณ  สิริ แคมปัส  เมื่อวันที่  22  สิงหาคมที่ผ่านมา