Tag Archives: พลังงานลม

เกาหลีใต้ดันอุลซาน เมืองพลังงานลมที่ 1 ของโลก ปั้นฟาร์มกังหันลอยน้ำ พร้อมผลิตไฮโดรเจนสีเขียว ทุ้มทุน 3.2 หมื่นล้านเหรียญฯ หวังเพิ่มงาน 2 แสนกว่าตำแหน่ง

แม้เกาหลีใต้จะมีสเกลอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับทั่วโลก แต่เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

Read More »

Wind is Coming : เส้นทางสู่ Zero Emission ของ Wind Energy Holding

อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกซึ่งกำลังจะกลายเป็นพลังงานหลักในช่วง 5 - 10 ปีข้างหน้านี้แทนที่น้ำมัน ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าภายใน 10 ปี สัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกของทั่วโลกจะสูงถึง 60% ของตลาดพลังงานทั้งหมด

Read More »