Tag Archives: พรรคก้าวไกล

‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ 2 นโยบายเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่ง ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

2 นโยบายของพรรคก้าวไกล อย่าง ‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ สามารถเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่งพรรคพิธาและ ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

Read More »