Tag Archives: ผ้าใยกล้วยบัวหลวง (BUALUANG-Banana Fabric)

ผ้าใยกล้วยบัวหลวง โอท๊อปปทุมธานี ‘รักษ์โลก-ใส่สบาย-สร้างรายได้ชุมชน’

‘ผ้าใยกล้วยบัวหลวง การทอเส้นใยกล้วยและเส้นใยอื่น ทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก 2 ตะกอ 4 ตะกอ 6 ตะกอ ควบด้วยเส้นด้านพุ่ง 4 เส้น ต่างสีสันกันพุ่งไปมา ทำให้เนื้อผ้ามีความพิเศษ มีผิวสัมผัสและน้ำหนักเบา คล้ายผ้าขนสัตว์ ทำให้สวมใส่สบาย’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานและหัวหน้างานวิจัย เล่าให้ฟังถึงผ้าใยกล้วยบัวหลวง สินค้าโอท๊อป จังหวัดปทุมธานี งานวิจัยต่อเนื่องที่สร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ วัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร บอกว่า ปัจจุบันผ้าใยกล้วยบัวหลวง (BUALUANG-Banana Fabric) เป็นผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในตอนนั้น ให้เกียรติตั้งชื่อให้กับผ้าเส้นใยกล้วยว่า ‘ผ้าใยกล้วยบัวหลวง’  เมื่อปี 2561 ได้เข้ามายังพื้นที่โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม  : …

Read More »