Tag Archives: ผู้บริหาร

SCG แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

SCG แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

SCG แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เอสซีจี มีมติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง   ดังนี้ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 1.  นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น   Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.  นายชนะ ภูมี Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น   Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 3.  นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ …

Read More »

จับสัญญาณแห่งการเป็นผู้นำ

ผู้นำ

ในยุคสตาร์ทอัพเบ่งบาน เราจะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะพวกเขาเติบโตมาในยุคที่เสพข่าวสารข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

Read More »