Tag Archives: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ นศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย จัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลป มทร.ธัญบุรี นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์ และมทร.ธัญบุรี ยังมีความร่วมมือกับ สายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก ในการช่วยเสริมสมรรถนะที่จำเป็นต่างๆ ในสายงานการบริการการบิน โดยได้ผนึกกำลังกันจัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 กว่า 60 คน …

Read More »

หุ่นจำลองผิวเสมือนคนจริง มทร.ธัญบุรี เพื่อคนตาบอด เรียนนวดแผนไทย แบบนิว นอร์มอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบหุ่นจำลองผิวเสมือนจริง 3 ตัว โครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลอง เพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ให้กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ เป็นผู้รับมอบและกล่าวต้อนรับทีมงานวิจัย ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านราชวิถี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ทีมวิจัย เผยว่า หุ่นจำลองเพื่อช่วยการเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นสอน ท่านั่ง ท่านอนตะแคงเหยียดขา และท่ายืน หุ่นดังกล่าวมีเส้นประธานทั้งสิบ เรียนรู้วิธีการนวดแผนไทย ที่มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรค ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เรียนรู้ได้จากเสียงและการสัมผัส ซึ่งเนื้อผิวของหุ่นจำลองเป็นซิลิโคน เสมือนผิวหนังคนจริง ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนัก – เบา ตามแรงมือในการกดจุด ซึ่งเน้นไปในการนวดเพื่อผ่อนคลาย …

Read More »