Tag Archives: ผลิตภัณฑ์ใส่ไอเดีย นศ.มทร.ธัญบุรี

ผลิตภัณฑ์ใส่ไอเดีย นศ.มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งใกล้ตัว ใส่ไอเดีย บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เริ่มจาก ตู้รับพัสดุอเนกประสงค์ผลงานของ นายอัฐฏากรณ์ หนูผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เล่าว่า ในการออกแบบมาเพื่อป้องกันพัสดุหรือซองจดหมายให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เพิ่มความสะดวกสบายโดยการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีพัสดุมาส่ง หลักการออกแบบทำการศึกษาข้อมูลตู้รับพัสดุ ระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ แอปพลิเคชันไลน์ และเก็บรวบรวมค่าความถี่ของการรับและส่งของพัสดุว่ามีขนาดเท่าใด หลังจากการศึกษาและได้ทำการสอบถามและนำคำตอบที่ได้มาทำออกแบบ นำสิ่งที่ออกแบบไปตรวจแบบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสม และพร้อมนำมาผลิตโดยเริ่มจากการทำตัวโมเดล และทำตัวม็อคอัพขึ้นมาเพื่อดูกลไกการทำงานต่าง ๆ หลังจากเรียบร้อยนำมาขึ้นรูปในโปรแกรม ตามขนาดจริง และเริ่มทำการผลิตชิ้นงานต้นแบบ หรือ Prototype และเริ่มทำงานติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ และ LINK เข้ากับ ID LINE ซึ่งตู้รับพัสดุอเนกประสงค์ สามารถรับกล่องพัสดุได้กล่องใหญ่สุด คือ ไซด์ดี วัสดุในการผลิตเป็นอะลูมิเนียมที่มีทนทาน และยังทำความสะอาดง่าย ทางด้านนายพันธมิตร …

Read More »