ผลิตภัณฑ์ใส่ไอเดีย นศ.มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งใกล้ตัว ใส่ไอเดีย บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เริ่มจาก ตู้รับพัสดุอเนกประสงค์ผลงานของ นายอัฐฏากรณ์ หนูผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เล่าว่า ในการออกแบบมาเพื่อป้องกันพัสดุหรือซองจดหมายให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เพิ่มความสะดวกสบายโดยการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีพัสดุมาส่ง หลักการออกแบบทำการศึกษาข้อมูลตู้รับพัสดุ ระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ แอปพลิเคชันไลน์ และเก็บรวบรวมค่าความถี่ของการรับและส่งของพัสดุว่ามีขนาดเท่าใด หลังจากการศึกษาและได้ทำการสอบถามและนำคำตอบที่ได้มาทำออกแบบ นำสิ่งที่ออกแบบไปตรวจแบบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกแบบที่เหมาะสม และพร้อมนำมาผลิตโดยเริ่มจากการทำตัวโมเดล และทำตัวม็อคอัพขึ้นมาเพื่อดูกลไกการทำงานต่าง ๆ หลังจากเรียบร้อยนำมาขึ้นรูปในโปรแกรม ตามขนาดจริง และเริ่มทำการผลิตชิ้นงานต้นแบบ หรือ Prototype และเริ่มทำงานติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ และ LINK เข้ากับ ID LINE ซึ่งตู้รับพัสดุอเนกประสงค์ สามารถรับกล่องพัสดุได้กล่องใหญ่สุด คือ ไซด์ดี วัสดุในการผลิตเป็นอะลูมิเนียมที่มีทนทาน และยังทำความสะอาดง่าย

ทางด้านนายพันธมิตร หงส์ประยูร เจ้าของไอเดียชูชีพพองลมอัตโนมัติ เล่าว่า ในปัจจุบันอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำมีหลายชนิด เช่น เสื้อชูชีพ เสื้อพยุงตัว ห่วงชูชีพนิรภัยทางน้ำ เป็นต้น โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่ข้อจำกัดและข้อแนะนำการใช้งานที่ต่างกัน ข้อเสียหลักอุปกรณ์ในปัจจุบันคือไม่สามารถพกพาได้ การสวมใส่เทอะทะ และจำกัดการเคลื่อนไหว ทำให้อุปกรณ์ชูชีพในปัจจุบันผู้โดยสารทางเรือไม่เลือกที่จะใช้งานเท่าที่ควร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการทางน้ำได้ จึงเกิดไอเดียในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชูชีพพองลมอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ การออกแบบได้คำนึงถึงข้อจำกัดของอุปกรณ์ในปัจจุบัน และออกแบบให้เหมาะสมและสะดวกของผู้ใช้งานให้มากที่สุด

เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าจากเปลือกส้มโออัดก้อน ผลงานของ นางสาวชนิสรา ปลั่งสมบัติ เล่าว่า สำหรับการออกแบบและสร้างเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าจากเปลือกส้มโออัดก้อน นำเปลือกส้มโอที่เหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง เพราะในเปลือกส้มโอมีคุณสมบัติที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ในอดีตนำเปลือกส้มโอจุดไฟเพื่อใช้ไล่ยุงเป็นภูมิปัญญา แต่ในปัจจุบันไม่นิยมเพราะว่าอาจเป็นอันตรายในการจุดไฟ จึงได้นำเปลือกส้มโอมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนำเปลือกส้มโอมาอัดก้อนและใช้ร่วมกับเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าที่ออกแบบและสร้างขึ้น โดยตัวเครื่องได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลส้มโอ มีรูปทรงโค้งมนให้ความรู้สึกปลอดภัย วัสดุที่ใช้เป็นพลาสติก ABS ซึ่งทนต่อความร้อนได้ดี