Tag Archives: ผยง ศรีวณิช

กรุงไทยขับเคลื่อน 2 Banking Model สู่ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมการเงิน

“ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ซึ่งเป็นเสาหลักในการผลักดันประเทศให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0” การันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมการเงิน จาก Thailand Top Company Awards 2020

Read More »