Tag Archives: ปิติ ภิรมย์ภักดี

บุญรอด ดึง 4 เชฟดัง เปิดหลักสูตรอาหารสร้างอาชีพ หวังต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ฝ่าวิกฤต Covid-19

บุญรอด ดึง 4 เชฟดัง เปิดหลักสูตรอาหารสร้างอาชีพ หวังต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ฝ่าวิกฤต Covid-19 ซึ่งโครงการอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต Covid-19 เพื่อให้ประชาชนต่อยอดเลี้ยงดูครอบครัวได้

Read More »