Tag Archives: ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Drive Value-Decarbonize-Diversify กลยุทธ์ขับเคลื่อน ปตท.สผ. สู่เป้าหมาย

เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ที่คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล เป็นแม่ทัพของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย สานต่อภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และการเติบโตให้กับบริษัท ในช่วงที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) เป้าหมายที่คุณมนตรีตั้งไว้ในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไปพร้อม ๆ กับการขยายธุรกิจสู่พลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต ซึ่งล่าสุด ปตท.สผ. และบริษัทชั้นนำของโลกชนะการประมูลการพัฒนาโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมาน นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งภายใต้การบริหารที่มีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน

Read More »

กระทรวงพลังงาน ผนึก ‘ปตท.-กฟผ.’ ดันไทยขึ้นฮับพลังงาน-ยานยนต์แห่งเอเชีย

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง ปตท.-กฟผ. ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่ฮับด้านพลังงานและยานยนต์แห่งเอเชีย เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

Read More »