Tag Archives: “บ้านห้วยขาบ” จากภัยพิบัติดินโคลนถล่ม…สู่พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งมอบบ้านหลังใหม่ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน

“บ้านห้วยขาบ” จากภัยพิบัติดินโคลนถล่ม…สู่พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งมอบบ้านหลังใหม่ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน

จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย จังหวัดน่านจึงได้ประกาศให้ “บ้านห้วยขาบ” เป็นเขตภัยพิบัติ ชาวบ้าน จำนวน 248 คน ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมได้ต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม  กระทรวงมหาดไทย จึงได้ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก จังหวัดน่าน และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยถาวร ให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน พร้อมจัดให้มีพิธีส่งมอบบ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน …

Read More »