Tag Archives: บีเจซี บิ๊กซี

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยึดความต้องการของลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการ

ในการทำธุรกิจของบิ๊กซี สิ่งสำคัญที่สุดก็ คือ ลูกค้า โดยบิ๊กซีพยายามที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการของบิ๊กซีมากที่สุด

Read More »