Tag Archives: บีทีเอส กรุ๊ปฯ

บีทีเอส กรุ๊ปฯ แสดงวิสัยทัศน์ “การคมนาคมที่ยั่งยืน” ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP 28)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดย นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับเชิญเข้าร่วม ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 หรือ COP 28 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้นำเสนอ เกี่ยวกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ และภาคขนส่งของประเทศไทยในหัวข้อ “Thailand’s Business Leaders to Share Vision and Experiences on Net Zero Transformation” ซึ่งจัดในนิทรรศการ Thailand Pavilion …

Read More »

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 6 และครองความเป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 4 ปีซ้อน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 6 และครองความเป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 4 ปีซ้อน

Read More »

3M คือ Move Mix Match คัมภีร์ธุรกิจ ขับเคลื่อน บีทีเอส กรุ๊ปฯ

หัวใจสำคัญของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M (Move, Mix, Match) ที่จะส่งเสริมธุรกิจพันธมิตรและธุรกิจของเครือให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

Read More »