Tag Archives: บาร์บี้

Barbie เปิดตัวสัปดาห์แรกทำรายได้สูงสุดในปี 2023!! ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้ทุกพื้นที่เป็นสีชมพู

บาร์บี้ หรือชื่อเต็มของเธอก็คือ Barbara Millicent Roberts ตุ๊กตาที่มีอายุถึง 64 ปี ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย Ruth Marianna Handler ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของเล่นแมทเทล

Read More »