Tag Archives: บัตรคนจน

เพิ่มเงิน ‘บัตรคนจน’ เป็น 700-1,000 บ. แค่ประชานิยม หรือ ช่วยเศรษฐกิจได้จริง?

บัตรคนจน

วิเคราะห์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ส่งผลดีต่อประเทศของเราจริง ๆ หรือ เป็นแค่นโยบายประชานิยม ที่รัฐบาลใช้เพื่อมุ่งหวังความนิยมทางการเมือง

Read More »