Tag Archives: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ไทยเบฟ ครองอันดับ 1 DJSI อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 ปีซ้อน ยกระดับความยั่งยืน นำความภาคภูมิใจของคนไทยไปสู่ระดับโลก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices -DJSI) ประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2563 และได้รับการจัดอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทำให้ปีนี้ไทยเบฟ ได้รับการคัดเลือกและจัดลำดับให้เป็นสมาชิกของ DJSI World Index เป็นปีที่ 4 และ DJSI Emerging Market Index เป็นปีที่ 5 ไทยเบฟ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ             พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว …

Read More »

ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีสัญชาติใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน ในหัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX 2020) โดยต้องมีเนื้อหาแบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงถึง 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และโน้มน้าวให้ผู้ฟังลงมือร่วมแก้ไขปัญหา กติกาเพียงแค่ส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ สำหรับสมัครสุนทรพจน์ภาษาไทย http://bit.ly/TSX_Application_Thai สำหรับภาษาอังกฤษส่งที่ลิงค์ http://bit.ly/TSX_Application_English การประกวดรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Sustainability …

Read More »

สนับสนุนด่านตรวจสู้ภัยโควิด

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมรับมอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ และน้ำดื่ม จากโครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม” จาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ร.อ. เชษฐ์ รมยะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับจังหวัดและกองร้อยในส่วนกลาง ในกิจกรรม “คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมรับมอบ ณ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันก่อน

Read More »

“MSC รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จากกลุ่มบริษัทไทยเบฟ”

คุณนลินรัตน์ ดุลยศรีบัณฑิต Business Sales Manager กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลลอน จาก บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนกลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขอนามัย และรักษาความสะอาดส่วนรวม ของพนักงานภายในเมโทรแคมปัส ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ Website : https://www.metrosystems.co.th/ Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Read More »

ไทยเบฟ สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน : Thailand Top Company Awards 2020

ไทยเบฟมุ่งมั่นกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมความยั่งยืนในกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิด 'สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต'

Read More »

ลงนามถวายพระพร

คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วย คุณฐาปน คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี คุณโชติพัฒน์ คุณอาทินันท์ พีชานนท์ คุณโสมพัฒน์ คุณวัลลภา ไตรโสรัส และ        คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เข้าร่วม ณ วังอัมพร ก่อนที่คุณฐาปน คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี จะนำทีมผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่อาคารไทยเบฟควอเตอร์ ไปเมื่อบ่ายวานนี้

Read More »

ไทยเบฟ ร่วมรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนสำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทางด้าน คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหลายประเภท การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องที่ไทยเบฟให้ความสำคัญและมีแผนบริหารจัดการอย่างครบวงจรและสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน มีการประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมมือของ TBR  (Thai Beverage Recycle)  กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกาะสมุยจัดตั้งศูนย์การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (recycling center) บนเกาะเพื่อรับซื้อขวดแก้ว ขวดพลาสติกใช้แล้วและเศษแก้ว กลับคืน พร้อมให้บริการขนส่งไปยังภาคพื้นดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าและประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะบนเกาะ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ไทยเบฟจึงมีความยินดีที่ TRBN เปิดพื้นที่ความร่วมมือให้บริษัทเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้มาทำงานร่วมกันเพื่อมีส่วนช่วยจัดการปัญหาขยะส่วนรวมอย่างยั่งยืน ไทยเบฟมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม …

Read More »

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ยืนยันมีมาตรการรัดกุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จากไทยเบฟ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้หลายภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยกันก้าวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ในท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมคณะผู้บริหาร  รับมอบ จาก คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หลังกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้ คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย …

Read More »

เที่ยวนี้อีก 1.9แสนลิตร เร่งแจกจ่าย 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทยเบฟ กระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย ร่วมกู้วิฤกติไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นวิกฤติระดับโลกหรือสามารถที่จะเรียกมันได้มันคือสงครามไวรัสที่ทุกคนต้องพร้อมเผชิญหน้า และก้าวผ่านมันไปให้ได้ และในวิกฤติก็ยังคงมองเห็นเรื่องที่ดีในเรื่องของพลังน้ำใจทิ่ยิ่งใหญ่ ที่เราได้เห็นจากความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ออกมาขานรับนโยบายโดยทันที หลังจากภาครัฐ โดย กรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อนำมาสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่าง บำราศนราดูร กองทัพเรือ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาฯ รพ.พระมงกฎ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง  และล่าสุดได้มีการส่งมอบเพิ่มอีก 1.9 แสนลิตร ด้วยการผสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย ที่จะกระจายไปยังชุดปฎิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ(รายละเอียดศูนย์สภากาชาด 76 จังหวัด ตามเอกสารแนบ) โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขรรค์ …

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาด เพื่อรักษาสุขอนามัยของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงสถานที่ ศูนย์ฝึกหัดต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19           เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ …

Read More »