Tag Archives: บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เงินติดล้อ มอบน้ำใจต่อเนื่อง สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” เป็นจำนวนเงินมูลค่า 100,000 บาท แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

Read More »