Home / Tag Archives: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tag Archives: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ILINK” เข้ารับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement” (กิตติกรรมประกาศ) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยมี คุณวริษา  อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา “จากการที่ ILINK ได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว เราได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น และโปร่งใสต่อไป”   คุณวริษา กล่าว ทั้งนี้รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน …

Read More »

LINK Network Switch @ COMMSCOPE Cabling

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ภายใต้แบรนด์ LINK จับมือพันธมิตรอย่าง COMMSCOPE จัดสัมมนางาน LINK Network Switch @ COMMSCOPE Cabling การออกแบบระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่สามารถรองรับโลกของเทคโนโลยีใหม่สำหรับชีวิตวิถีใหม่ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Network Switch & Network Cabling ของประเทศไทยมาร่วมแชร์ประสบการณ์ อาทิ ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คสวิตซ์, คุณภาคภูมิ พลธร Technical & Product Training Manager, คุณกิตติวราภรณ์ อดุลพิทยศักดิ์ Enterprise Sales Manager Thailand, …

Read More »

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับมอบเกียรติบัตร “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ภาครัฐและเอกชนที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานทั่วไทย กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดงานในภูมิภาค และเข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ในงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” (Thailand MICE United) โดยมี นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Read More »

LINK Solar Cable and Fire Alarm Solution for Next Normal

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Solar Cable and Fire Alarm Solution for Next Normal” ในรูปแบบ Hybrid สัมมนาผ่านทั้งรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าร์เซลอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อาทิ คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ รองประธานกรรมการ สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า ประธานอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และ คุณลักษมี ทิพยะวัฒน์ ผู้จัดการส่วนการออกแบบระบบ ฝ่ายวิศวะกรรม จากบริษัท ชาร์ป โซล่าร์ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด ร่วมด้วยคุณอภิชาต พงศ์นา Product …

Read More »

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ผนึก SIEMENS ส่งรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM ขบวนแรกสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า หลังจากที่ ILINK ได้ชนะการประกวดราคาจัดหารถไฟฟ้าไร้คนขับ APM ใน “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2” ในงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มูลค่า 2,100 ล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ในการจัดหาระบบรถไฟฟ้ารุ่น Airval สำหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1)  ปัจจุบันรถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM) ขบวนแรกถูกจัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง …

Read More »

LINK CAT 6A เบอร์ 1 สายสัญญาณข้อมูลที่ดีที่สุด : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทสายสัญญาณข้อมูล

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LINK อาศัย Economy of Scale สร้างเป็นจุดได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงทำให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เติบใหญ่ด้วยแนวคิดที่ว่า Value for Money จัดจำหน่ายสายสัญญาณและเน็ตเวิร์คสวิตช์ด้วยแนวคิดที่มุ่งส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า

Read More »

LINK บริจาคสายไฟเบอร์ออฟติกปี 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แบรนด์ LINK นำโดย คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คุณจิรายุ พรรณบัวหลวง ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ ร่วมส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งเป็นสายสัญญาณที่ดีที่สุดในปัจจุบัน นอกจากความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Read More »

LINK เปิดตัว LINK PoE Switch & Converter ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

  LINK เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด LINK PoE Switch & Converter สุดยิ่งใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณภายใต้แบรนด์ LINK จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับงาน GRAND OPENING PoE SWITCH & CONVERTER เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา        

Read More »

Airval รถไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับขนส่งผู้โดยสารในสุวรรณภูมิพร้อมทดสอบปี 2563

รถไฟฟ้า Airval

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท SIEMENS จำกัด ให้เป็นผู้ส่งมอบรถไฟฟ้ารุ่น Airval ซึ่งเป็นระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover – APM) สำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน กับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเป็นระบบทางวิ่ง 4 รางคู่ขนาน ระยะทางวิ่ง 1 กิโลเมตร และมีสถานี 2 สถานี ทั้งนี้ ซีเมนส์ จะส่งมอบรถไฟแบบ 2 ตู้ จำนวน 6 ขบวน ผลิตจากโรงงานของซีเมนส์ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยระบบอาณัติสัญญาณ Communication Based Train Control system (CBTC) ที่จะเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นมาจากประเทศฝรั่งเศส โดยการทดสอบระบบทั้งหมดจะทำได้ในปี พ.ศ.2563 รถไฟฟ้า …

Read More »