Tag Archives: บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล  

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จากงานมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Read More »

NSI นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 63

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2563 ด้วยการคัดเลือกจาก 803 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล …

Read More »