Tag Archives: บมจ พลังงานบริสุทธิ์

EA ผนึก สทร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV on Train ส่ง MINE Locomotive ยกระดับคมนาคมทางราง เสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดไทย

EA ผนึก สทร. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV on Train ส่ง MINE Locomotive ยกระดับคมนาคมทางราง เสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดไทย

Read More »

Total Service Solutions แนวคิดทำเงินของ EA

EA มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการครบวงจร หรือ Total Service Solutions ด้านพลังงาน ด้วยปรัชญา 'เราพยายามนำเอานวัตกรรมมาเป็นตัวนำธุรกิจ' โดยสาร PCM ของ EA ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) นั้นถือเป็นรายแรกของโลกที่คิดค้นนวัตกรรมด้วยฝีมือคนไทย ซึ่งราคา PCM จากน้ำมันปาล์มนี้สามารถแข่งขันกับ PCM ที่ผลิตจากฟอสซิลได้ แถมยังมีความได้เปรียบด้าน Green Economy ที่จะพาให้ประเทศไทยได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดนี้

Read More »

EA การ์ดไม่ตก เดินหน้าสานต่อโครงการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

EA การ์ดไม่ตก เดินหน้าสานต่อโครงการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ร่วมมือกับ “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคให้ กทม.ส่งต่อ 11 รพ.  ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.ตำรวจ พร้อมชวนโหลดแอป"หมอชนะ" ใช้เป็น eHealth Passport

Read More »

ครั้งแรกของไทย ม.อ.รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส (PSU COVID-19) รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทโสมาภา อินฟอเมชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การบินลาว และบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล, ดร.จิดาภา เซคเคย์, ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล, ดร.ธีรภัทร นวลน้อย, ดร.ท่าท่าณัฏฐาภรณ์ ณ นคร และ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ จากคณะเทคนิคการแพทย์ …

Read More »