Home / Tag Archives: ธุรกิจความงาม

Tag Archives: ธุรกิจความงาม

หุ้นสวยกำไรงาม เทรนด์ความงามไม่เคยตกยุค Ep2

ธุรกิจความงาม

RS ขอฟื้นกำไรด้วยความงาม ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS คนทั่วไปรวมถึงนักลงทุน รู้จักกันดีในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจสื่อบันเทิงครบวงจร แต่จากการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจสื่อ ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงสวนทางกับรายได้

Read More »

หุ้นสวยกำไรงาม เทรนด์ความงามไม่เคยตกยุค

ธุรกิจความงาม

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมธุรกิจความงาม ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5% ต่อปี

Read More »