Home / Tag Archives: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tag Archives: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ครั้งแรกของไทย ม.อ.รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส (PSU COVID-19) รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทโสมาภา อินฟอเมชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การบินลาว และบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล, ดร.จิดาภา เซคเคย์, ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล, ดร.ธีรภัทร นวลน้อย, ดร.ท่าท่าณัฏฐาภรณ์ ณ นคร และ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ จากคณะเทคนิคการแพทย์ …

Read More »

ธนาคารกรุงไทย “ขอบคุณ” คนไทยทุกคนที่ร่วมมือกับมาตรการ Social Distancing ป้องกันและลดการแพร่กระจายของไวรัส

ธนาคารกรุงไทย "ขอบคุณ" คนไทยทุกคนที่ร่วมมือกับมาตรการป้องกันและลดการแพร่กระจายของไวรัส สร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

Read More »

กรุงไทยขับเคลื่อน 2 Banking Model สู่ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัลอุตสาหกรรมการเงิน

“ในภาวะที่ปัจจัยแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ซึ่งเป็นเสาหลักในการผลักดันประเทศให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0” การันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมการเงิน จาก Thailand Top Company Awards 2020

Read More »

ทิพยประกันภัย จับมือ ธนาคารกรุงไทย ส่งความห่วงใยสู้วิกฤตภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทย ร่วมส่งความห่วงใยบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 100,000 กรมธรรม์ ให้กับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารจากทิพยประกันภัย และธนาคารกรุงไทยร่วมมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัส COVID-19 แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีความเสียสละ คอยดูแลควบคุมสถานการณ์ ต่อสู้กับวิกฤตภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด และเป็นที่วิตกกังวลต่อประชาชนอยู่ในขณะนี้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read More »

5 แบงก์ยักษ์จับมือตั้งกลุ่ม TAPS พลิกโฉมปฏิวัติรูปแบบการชำระเงิน

TAPS

5 แบงก์ยักษ์จับมือตั้งกลุ่ม TAPS พลิกโฉมปฏิวัติรูปแบบการชำระเงินครั้งแรกในไทย บุกขยายฐานติดตั้งเครื่องรับบัตรรูปแบบใหม่-ร้านค้าและปชช.ไม่ต้องถือเงินสด ง่ายกว่า และสะดวกกว่าเดิม

Read More »